Sơ lược về lợi ích

 • Khối lượng lưu kho tối ưu (có thể lưu theo nhiều hàng)

 • Quá trình bốc xếp thùng chứa, thùng các-tông và khay đựng đáng tin cậy

 • Tăng công suất khối lượng cho hệ thống tải mini

 • Có thể cấu hình để phù hợp với chiến lược lưu kho cụ thể nhờ hệ thống theo mô-đun

 • Lưu kho an toàn cho các hàng hóa nhạy cảm hoặc có giá trị

 • Khả năng sẵn sàng khi phân phối cao (phân phối cùng ngày/vào ngày tiếp theo)

 • Thời gian thực hiện đơn hàng ngắn

 • Thích nghi linh hoạt với các quy trình và thông số logistics luôn thay đổi

 • Phù hợp khi sử dụng trong các kho hàng làm lạnh sâu

 • Tiêu thụ năng lượng tối thiểu

 • Ít tiêu hao

 • Tỷ lệ giá-hiệu suất tối ưu 

[---Error_NoJavascript---]