Hệ thống AMS của SSI SCHAEFER vô cùng linh hoạt

  • Sử dụng nhiều máy lưu kho đa dạng tùy theo yêu cầu cụ thể

  • Kho chứa không gian đơn lẻ và đa không gian, trong đó kho chứa đa không gian ví dụ như hệ thống giá cố định để lưu trữ thùng các-tông

  • Kho chứa với độ sâu đa dạng dành cho một đến nhiều mục hàng

  • Các mô hình với nhiều nhãn dán chức năng theo chiều dọc và các máy lấy hàng theo từng lớp cho hiệu năng cao hơn nữa

  • Tích hợp với vị trí lấy hàng theo luồng

[---Error_NoJavascript---]