Vertical Storage Lift LogiMat SLL

Sơ lược về lợi ích

  • Tiết kiệm thông qua việc giảm các lối đi giữa kệ đỡ (do đó giảm diện tích cần thiết và loại bỏ nhu cầu mở rộng cơ sở tốn kém)  

  • Ba phiên bản khác nhau (hệ thống có ray hoặc không có ray với dẫn động qua trục khuỷu hoặc dẫn động bằng điện với công nghệ RFID)

  • Tùy chọn thiết kế mô-đun

  • Chất lượng cao nhất

  • Tính linh hoạt cao nhờ thiết kế theo mô-đun và các lựa chọn kết hợp đa dạng