Sơ lược về lợi ích

  • Hệ thống hoàn toàn tự động sử dụng các máy lấy hàng và phương tiện chuyên chở

  • Việc tận dụng không gian tối ưu mang lại nhiều diện tích lưu kho hơn trong cơ sở sẵn có và giảm chi phí xây dựng kho hàng mới

  • Thời gian tiếp cận và chuyển hàng ngắn, thích hợp cho thương mại điện tử

  • Tính cơ động cao và có hiệu suất luân chuyển lớn

  • Các phiên bản đa dạng: Tùy thuộc vào loại phương tiện chứa tải được chọn theo tốc độ yêu cầu, mật độ lưu kho có thể được tăng lên hoặc giảm chi phí cho giá đỡ.  

  • Kho hàng không gian đơn hoặc đa không gian, có độ sâu từng hàng hoặc nhiều mục hàng, tích hợp vị trí lưu kho theo luồng

  • Các mô hình với nhiều nhãn dán chức năng theo chiều dọc và các máy lấy hàng theo từng lớp cho hiệu năng cao hơn nữa

[---Error_NoJavascript---]