Sơ lược về lợi ích

  • Vận hành và tiếp cận hàng hóa an toàn qua RFID

  • Mở rộng theo mô-đun

  • Tiết kiệm đến 40% diện tích lưu kho cần dùng với lượng hàng tương đương, và lưu được đến hơn 85% lượng hàng trên không gian cùng kích thước

  • Kiểm soát tiếp cận bằng điện với tất cả giá đỡ đều liên kết với bộ nhớ tiếp cận

  • Không lo trượt vì hệ thống đường ray được cố định trên sàn

  • Có thể tích hợp với phần mềm hệ thống quản lý tài nguyên sẵn có

[---Error_NoJavascript---]