Xử lý (di chuyển)

Dù bạn xếp hay dỡ pallet hàng hóa, thêm tài liệu vào thùng chứa hoặc thùng các-tông hay dựa vào quá trình bốc xếp không có lỗi và có thể theo dõi, SSI SCHAEFER có giải pháp phù hợp để đáp ứng tất cả yêu cầu của bạn.

CHI TIẾT
[---Image_alt---] Paper handling systems and container handling systems [DAM:IMAGE:VI:1771]

Hệ thống xử lý giấy

[---Image_alt---] Paper handling systems and container handling systems [DAM:IMAGE:VI:1773]

Hệ thống xử lý thùng chứa

[---Image_alt---] Handling robot [DAM:IMAGE:VI:1421]

Dỡ và xếp pallet

[---Image_alt---] Batch Pick’n Scan Sorter [DAM:IMAGE:VI:1058]

Máy quét Schaefer

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]