Chèn địa chỉ

 Chức năng chèn địa chỉ có nhiệm vụ chèn thẻ địa chỉ và khe thẻ địa chỉ trên thùng chứa vận chuyển. Chức năng chèn địa chỉ đồng thời in thẻ địa chỉ và mở khe thẻ địa chỉ. Thẻ địa chỉ cũ được tháo ra và thẻ mới được chèn vào. Sau đó, mã vạch trên thùng chứa và vé địa chỉ được quét và kiểm tra để xác định xem có khớp không. Chỉ thùng chứa được chèn địa chỉ chính xác mới tiếp tục di chuyển. Thùng chứa có địa chỉ không chính xác được chuyển hướng để xử lý thủ công.

  • Loại bỏ tự động hoàn toàn thẻ địa chỉ cũ và chèn thẻ địa chỉ mới bằng một máy

  • Có thể điều chỉnh hai chiều cao khác nhau của thùng chứa trong một máy

  • Có thể sử dụng máy in từ nhiều nhà sản xuất

  • Cũng có thể thích ứng với thùng chứa cụ thể của khách hàng

Sản phẩm của chúng tôi có tính tương thích cao, cho phép sử dụng linh hoạt như biện pháp bổ sung cho hầu hết tất cả các hệ thống chuyên chở. Hệ thống này dễ bảo dưỡng nhờ thiết kế theo mô-đun và dễ tiếp cận của các thành phần lắp đặt và hoạt động.

[---Error_NoJavascript---]