Giải pháp tùy chỉnh

Thông số của tất cả các công việc xếp và gỡ pallet có thể được cấu hình chính xác theo yêu cầu riêng của bạn. Có thể sử dụng các cần có khớp và rô-bốt tại cổng, tùy vào tổ chức kho hàng.

Ngoài ra, quy trình tự động đảm bảo có thể tích hợp rô-bốt vào hệ thống mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Tuy nhiên, việc tự động hóa hoàn toàn không đại diện cho giải pháp tối ưu dành cho mọi người dùng. Vì vậy, chúng tôi cũng cung cấp giải pháp dành cho quá trình tự động hóa có thể mở rộng và cơ khí hóa liên tiếp. Việc sử dụng công nghệ và tự động hóa cần thể hiện phán đoán chính xác. Vì lý do này, chúng tôi cũng mang lại cho người dùng trong lĩnh vực này phạm vi giải pháp toàn diện gồm các giải pháp cũng như trạm làm việc bán tự động linh hoạt, công thái học và đổi mới.

Tối ưu hóa giao diện người-máy móc tại các khu vực mà phạm vi mục hàng hoặc quy trình cần đến tương tác của con người, yêu cầu phân tích của chuyên gia về tất cả các quy trình và điều kiện. Quy trình làm việc và môi trường làm việc cần phải thích ứng linh hoạt với nhân viên. Hơn nữa, biện pháp này cũng có thể đóng góp vào việc giảm áp lực về mặt thể chất.

[---Error_NoJavascript---]