Máy bọc với chức năng chèn địa chỉ

Máy bóc với chức năng chèn địa chỉ có nhiệm vụ bọc tự động thùng chứa đồng thời chèn biên nhận địa chỉ. Thùng chứa được quét trước khi đến máy để bắt đầu quá trình in biên lai cụ thể cho đơn hàng. Biên lai rời khỏi máy in được xác mình và lưu trữ tạm thời trên băng chuyền giấy đặc biệt trong khi thùng chứa được di chuyển vào máy. Biên nhận đợi trong máy và được kẹp giữa thùng chứa và lớp bọc. Một lần nữa, phương tiện chứa tải được xử lý chính xác tiếp tục di chuyển. Nếu có lỗi trong khi quá trình diễn ra thì thùng chứa sẽ được chuyển hướng.

  • Tạo lớp bọc và gắn địa chỉ trong một máy

  • Có sẵn nhiều cấu hình tùy vào công suất khối lượng (đơn/đôi)

  • Có thể điều chỉnh nhiều chiều cao của thùng chứa trong một máy

  • Có thể sử dụng máy in từ nhiều nhà sản xuất

[---Error_NoJavascript---]