Material Handling for bins, totes and containers

Quá trình chèn gọn nhẹ của Schaefer

Trạm này có nhiệm vụ tự động chèn biên lai vào các phương tiện chứa tải trống hoặc đầy [link: Hệ thống thùng chứa]. Vật chở tải được quét trước khi đến máy để bắt đầu quá trình in biên lai cụ thể cho đơn hàng. Các biên lai ra khỏi máy in được xác minh. Trong một số trường hợp, nhiều biên lai được thu thập trên một chiếc gàu hình ngôi sao và được chèn vào phương tiện chứa tải đặt bên dưới. Vật chở tải được xử lý chính xác tiếp tục di chuyển. Nếu có lỗi trong khi quy trình diễn ra, phương tiện chứa tải sẽ được chuyển hướng đến lối đi hoàn chỉnh để kiểm tra.

  • Dễ bảo dưỡng, ít cần bảo dưỡng và công nghệ đáng tin cậy

  • Có sẵn nhiều cấu hình tùy vào công suất khối lượng (đơn/đôi/ba)

  • Có thể điều chỉnh nhiều chiều cao của phương tiện chứa tải trong một máy (những ảnh hưởng có thể lên hiệu suất).