Material Handling for bins, totes and containers

Sơ lược về lợi ích

  • Sử dụng linh hoạt như phần bổ sung cho hầu hết mọi hệ thống băng chuyền phổ biến

  • Hiệu suất cao nhờ các hoạt động tự động, tốn thời gian, đồng điều

  • Tiết kiệm tối đa và tiết kiệm thời gian thông qua hoạt động in kịp thời

  • Chất lượng cao nhất quán qua quy trình tự động hóa

  • Công suất khối lượng cao nhờ quy trình xử lý đơn hàng tự động

  • Rất dễ bảo dưỡng nhờ thiết kế theo mô-đun và dễ tiếp cận của các thành phần lắp đặt và hoạt động

  • Ít tiếng ồn và sử dụng năng lượng hiệu quả

  • Độ linh hoạt tối đa nhờ khả năng mở rộng theo mô-đun