Market sector bruchure cover picture automation 2017 horizontal format.

SSI SCHAEFER tại Việt Nam

SSI SCHAEFER là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm và hệ thống cho dòng vật liệu trong công ty và công nghệ thải.

Với khoảng 70 công ty hoạt động và hơn 10 cơ sở sản xuất trên toàn thế giới, chúng tôi phát triển các khái niệm sáng tạo và giải pháp cho ngành công nghiệp của khách hàng của chúng tôi. Trong quá trình này, chúng tôi định hình tương lai của việc tối ưu hóa, tự động hóa trong quản lý hậu cần và lưu lượng hàng hóa.

[---Error_NoJavascript---]