Từ một thị trấn nhỏ ở Đức cho cả thế giới rộng lớn.

Cung cấp Gold-Bears cho một thị trường toàn cầu đang phát triển kêu gọi hậu cần hiệu suất cao: 24.000 mét vuông diện tích sàn, chiều dài 120 mét, rộng 100 mét và hệ thống kệ cao tầng 40 m, cao tầng với 92.800 vị trí pallet. Giải pháp này có khả năng đưa lên đến 645 pallet mỗi giờ, và lấy lên đến 590. Nó tạo thành xương sống của một cơ sở hạ tầng sản xuất được thiết kế để đáp ứng các mệnh lệnh của thế kỷ 21. Hoặc là người hâm mộ của thương hiệu có thể đặt nó: Gold-Bears đã tìm thấy một ngôi nhà mới.