Đại xu hướng "Cá nhân hóa"

Trong hơn 100 năm, cộng đồng đã được định hình bởi việc tiến tới sự tự chủ và tự quyết định tốt hơn cùng với sự sụt giảm về các mô hình phân cấp cổ điển. Mọi người định hình và thể hiện danh tính cũng như tính cách thông qua việc tiêu thụ và tìm kiếm kết nối mới. Quyết định quan trọng trong đời bị hoãn lại để giữ lại nhiều lựa chọn nhất có thể trong thời gian càng lâu càng tốt.

Công nghệ:

  • Gia công – sản xuất đơn lẻ các sản phẩm bằng máy in 3D

  • Sản xuất nhanh – việc sử dụng máy in 3D chuyên nghiệp cho sản phẩm tùy chỉnh 

Phát triển:

  • Phong cách sống truyền thống đang thay đổi do đòi hỏi tăng dần về cuộc sống cá nhân và "cuộc sống thực tế" với nhu cầu tự hiện thực hóa. Thay đổi nơi làm việc, thay đổi vị trí, thay đổi đối tác – các tiểu sử hiện bao gồm ngày càng nhiều kết thúc và bắt đầu mới.

  • Mọi người sử dụng Internet như một nền tảng để khắc họa bản thân và đăng nội dung cá nhân. Ngày càng nhiều trang web hướng dẫn tự thực hiện ra đời, chú trọng vào mong muốn thiết kế đồ vật độc đáo để sử dụng hàng ngày.

  • Các mối quan hệ lựa chọn tự do như bạn bè và cộng đồng theo chủ đề thay thế gia đình truyền thống.

  • Tiềm năng thương mại nằm ở sự phát triển các sản phẩm và dịch vụ cá nhân hóa dựa trên khái niệm theo mô-đun.

[---Error_NoJavascript---]