Đại xu hướng "Công việc mới": tầng lớp sáng tạo

Biến đổi từ xã hội công nghiệp sang xã hội kiến thức, dựa trên việc tạo ra giá trị phi vật liệu, sẽ dẫn đến thay đổi cấu trúc công ty và hành vi của công ty. Lực lượng lao động trong các khu vực như dịch vụ, thông tin và sáng tạo sẽ trở thành yếu tố chính cho nền kinh tế toàn cầu. Các quy trình, kinh nghiệm và ý tưởng sẽ trở nên ngày càng quan trọng. Ranh giới giữa đời sống cá nhân và đời sống nghề nghiệp sẽ trở nên ngày càng mờ nhạt. Nhân viên cố định cũng cần có sự tự chủ lớn hơn trong công việc.

Phát triển:

  • Nhân viên có kiến thức, doanh nghiệp và sự phong phú của tương lai sẽ hình thành một tầng lớp sáng tạo. Họ thích sự thỏa mãn, tận hưởng "sự xa xỉ mới" và gia đình họ là công dân trên thế giới, cũng có cảm giác gắn kết với khu vực.

  • Tầng lớp sáng tạo coi trọng hiệu suất vượt trội, quá trình làm việc có chất lượng, công nghệ hiện đại, sự minh bạch, tính bền vững, tình bạn, tự tối ưu hóa và chất lượng cuộc sống. Họ xác định lại công việc bằng cách đòi hỏi mô hình thời gian làm việc linh hoạt, tính tự chủ lớn hơn và thực tế hóa bản thân. Tiểu sử nghề nghiệp sẽ phong phú hơn với mục tiêu sống trọn đời.

  • Công việc lưu động, không phụ thuộc vào địa điểm để phát triển tốt nhất sự sáng tạo của một người cùng với sự cân bằng tốt giữa công việc - cuộc sống sẽ trở thành tiêu chuẩn kỳ vọng. Chỉ những công ty coi mình là nhà tuyển dụng thu hút với giờ làm việc linh hoạt, phép năm, nguyên tắc cân bằng công việc - cuộc sống và công việc có ý nghĩa mới có thể thu hút và giữ lại các nhân tài giỏi nhất. 

[---Error_NoJavascript---]