Đại xu hướng "Toàn cầu hóa": tăng tác động đối với xã hội

Toàn cầu hóa phát triển tách biệt qua việc tích hợp liên tục và toàn cầu hóa thị trường cùng với tác động tăng dần đối với xã hội, trải rộng từ hệ thống giáo dục tới không gian riêng tư và các mối quan hệ.

Phát triển:

  • Tăng cường xuất khẩu và tham gia nhiều hơn tại các quốc gia mới nổi trong nền thương mại thế giới và sự tăng trưởng kinh tế. Một tầng lớp trung gian mới đang phát triển tại các quốc gia mới nổi (BRIC, Next Eleven) và cả ở vùng Trung Âu cũng như Đông Âu.

  • Các quốc gia công nghiệp "tầng lớp trung gian" đang giảm dần. Các hệ thống xã hội phải chịu áp lực tăng dần và số người siêu giàu đang tăng lên.

  • Mọi thứ có thể tự động hóa đều được kiểm tra về tính khả thi và hiệu quả chi phí. Máy móc đang lần lượt tiếp quản các hoạt động không cần trí óc hoặc đòi hỏi công sức. Trách nhiệm của con người đang thay đổi. Công việc đang đòi hỏi ít sức lao động hơn và các giá trị chuyển từ vật liệu sang phi vật liệu.

  • Toàn cầu hóa tăng lên dẫn tới sự phân vùng lớn hơn. Các sản phẩm theo khu vực đang trở thành những yếu tố tạo ra giá trị quan trọng.

  • Ranh giới giữa các nền văn hóa ngày càng mờ nhạt.

  • Luật pháp và quy định quốc gia, châu Âu và đa phương đang phối hợp ngày càng chặt chẽ, yêu cầu sự tham gia bắt buộc về cạnh tranh toàn cầu. 

[---Error_NoJavascript---]