"Kết nối" đại xu hướng: mọi thứ đều được kết nối

Thế giới ngày càng được tổ chức thành mạng lưới nhiều hơn. Dù là trực tuyến hay ngoại tuyến, mọi người đều duy trì mảng kết nối đa dạng với người khác. Trong khi một số là kết nối không chặt chẽ, hầu hết số còn lại đều là kết nối số hóa. Thiết bị thông minh, được kết nối và liên lạc với nhau qua Internet, cũng trở nên ngày càng phổ biến. Trong mọi lĩnh vực cuộc sống, dù là chuyên nghiệp hay cá nhân, chúng đều được kết nối với nhau và thông minh.

Công nghệ:

 • Số hóa – mọi thứ có thể số hóa đều được số hóa

 • Internet vạn vật – liên lạc nhiều hơn giữa các thiết bị

 • Dữ liệu lớn – phân tích thông minh tạo ra thông tin chuyên sâu và mô hình kinh doanh mới

 • Thương mại điện tử và thương mại di động – nhu cầu tăng dần về phân phối ngay lập tức

 • SoLoMo (xã hội, địa phương, di động) – sự hội tụ của công nghệ cộng tác, dựa trên địa phương và di động

 • Quản lý khách hàng tiềm năng – quan trọng với mọi công ty

 • Tiền tệ xuất hiện – các "đơn vị tiền tệ tương đương" xuất hiện ngày càng nhiều (như Bitcoin)

Lựa chọn phát triển hiện tại:

 • Các khu vực thị trường và toàn bộ thị trường đang hội tụ, tạo ra hệ sinh thái mới. Các công ty đang phát triển thành mạng lưới tạo giá trị mở.

 • Do quá trình cá nhân hóa và "tách biệt" tăng dần, mọi người đang tìm kiếm liên hệ thường xuyên hơn trong việc kết nối với các cộng đồng tạm thời khác dựa trên một chủ đề cụ thể. Tư duy cộng đồng và "tinh thần nhóm" đang trở nên quan trọng hơn.

 • Không thể tách rời kết nối và số hóa. Quá trình số hóa tăng dần đang tạo ra các giao diện, phương diện và khái niệm hành động mới. Tốc độ công việc, liên lạc và cùng tồn tại ngày càng tăng.

 • Liên kết giữa thiết bị đeo được thông minh và hàng hóa tiêu dùng cộng với phần mềm dự đoán giúp các công ty dễ dàng xác định nhu cầu cá nhân và cung cấp sản phẩm cũng như dịch vụ mục tiêu cho tình huống cụ thể. Điều này ảnh hưởng tới phạm vi các ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng đa dạng.

 • Quá trình tạo giá trị tương tự, trải nghiệm, sản phẩm và dịch vụ đang được số hóa ngày càng nhiều. Mô hình kinh doanh mới bùng nổ. Các công ty khởi nghiệp trong ngành truyền thông xã hội đang khởi chạy gần như mỗi ngày. Thương mại điện tử đang giành được nhiều thị phần hơn.

 • Quan hệ bạn bè, tư vấn và bán hàng đều diễn ra ngày một nhiều trên mạng. Các mạng và cộng đồng trực tuyến về các chủ đề cụ thể đang trở nên ngày một quan trọng cho việc liên hệ với khách hàng.

[---Error_NoJavascript---]