Chuẩn hóa và bảo mật dữ liệu

Tuy nhiên, kết nối mạng vẫn tiếp tục. Rob Schmit, Corporate Strategy Consultant của SSI SCHAEFER Automation GmbH, mô tả một ví dụ: "Một gói hàng rời khỏi kho hàng cũng chứa tất cả thông tin cần thiết: sức chứa, tình trạng, đích đến, xuất xứ, v.v. Thông tin này chi tiết đến nỗi gói hàng có thể dễ dàng cho bên phân phối biết nơi cần dỡ trên tuyến đường và nơi phù hợp nhất để chất hàng".

Điều này có nghĩa là cần trao đổi dữ liệu giữa các công ty. Tuy nhiên, trước hết ta cần vượt qua một số rào cản. Rào cản lớn nhất là thiếu sự chuẩn hóa và bảo mật dữ liệu.

Thilo Jörgl, Chủ biên của tạp chí thương mại Logistik heute giải thích: "Cần trao đổi dữ liệu giữa các công ty khác nhau trong toàn bộ chuỗi giá trị". "Các công ty cung cấp hệ thống kín cho intralogistics sẽ gặp phải vấn đề vì họ tăng độ khó của hoặc thậm chí là ngăn cấm hình thức trao đổi dữ liệu này".

Hệ thống chuẩn hóa hoàn toàn cần thiết trong thời đại Công nghiệp 4.0. Rob Schmit quả quyết rằng: "Thị trường sẽ sớm đòi hỏi các tiêu chuẩn mở". "Tuy nhiên, vấn đề về bảo mật dữ liệu hiện vẫn chưa được giải quyết. Đó là lý do đây cần phải là một tiêu chuẩn dùng chung."

Các công ty và chính phủ đã khởi chạy các sáng kiến để giải quyết vấn đề này. Về dữ liệu, điều này có nghĩa là dữ liệu không còn được lưu trữ trên máy chủ có tính bảo mật cao của công ty mà là trên đám mây, một thành phần chính khác của Công nghiệp 4.0.

[---Error_NoJavascript---]