Thách thức đối với intralogistics

Các công ty logistics tiếp tục bám sát phương thức tiếp cận cứng nhắc và tương đối một chiều đối với hoạt động lưu kho và giao hàng sẽ gặp phải khó khăn lớn với sự cạnh tranh còn lại trong tương lai gần. Nhiều công ty đã sử dụng hệ thống vận chuyển bán tự động hay thậm chí là hoàn toàn tự động. Câu hỏi cho các công ty logistics là cần thực hiện các bước nào để bắt kịp sự phát triển.

Trong tương lai, kết nối mạng giữa dữ liệu và logistics vận chuyển sẽ đóng vai trò quan trọng. Cụ thể, 'Internet vạn vật' sẽ dẫn đến sự ra đời của loại xe thông minh, tự động tạo ra các giải pháp logistics linh hoạt tự động mà ngày nay chúng ta khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu một người xem xét sự phát triển này từ khía cạnh thương mai điện tử, trong đó quá trình sản xuất tăng liên tục bao gồm việc vận chuyển ngay cả những lô hàng có kích thước nhỏ nhất, thì cơ sở sản xuất cuối cùng sẽ không thể vận hành nếu thiếu logistics vận chuyển linh hoạt, được tích hợp. Vì lẽ đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (từ khóa 'Nhà máy thông minh') chỉ có thể thành công nếu hệ thống logistics có thể cung cấp vật liệu thô, sản phẩm sơ bộ và mặt hàng thành phẩm với đích đến chính xác bằng các quy trình tự động.

Tuy nhiên, những kết luận này chưa có được sự chấp nhận chung trong ngành công nghiệp logistics. Thilo Jörgl nhận định: "Các công ty cỡ vừa vẫn khá bảo thủ về các vấn đề này. Nhiều công ty cỡ vừa đang chờ đợi hành động của các công ty lớn. Sau đó, họ sẽ làm theo trong vài năm và vài thập kỷ tới". Tuy nhiên, đây là một chiến lược kém trong thời điểm quá trình số hóa đang phát triển với tốc độ vượt bậc. “Ngay cả các công ty nhỏ hơn có thể đã triển khai các khía cạnh như bảo dưỡng dự phòng."

Rob Schmit từ SSI SCHAEFERs cũng nhấn mạnh cùng quan điểm: "Một cỗ máy hoặc hệ thống hiện đại thường bao gồm tất cả các tính năng cần thiết. Do đó, mọi công ty đã sở hữu nền tảng cho Công nghiệp 4.0 bất kể quy mô."

[---Error_NoJavascript---]