Đánh giá tín dụng

Để có thể cung cấp cho bạn các khoản thanh toán tạm ứng (thanh toán trên tài khoản, thanh toán theo phần, vv), chúng tôi phải đảm bảo rằng loại xử lý thanh toán này không bị lạm dụng và người tiêu dùng được bảo vệ khỏi tình trạng quá tải kinh tế. Do đó, công ty chúng tôi kết nối với hệ thống cảnh báo tín dụng của tổ chức tín dụng (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Association of Clubs Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Strasse 192, 50735 Cologne) để bảo vệ chống lại các khoản thanh toán mặc định dựa trên khả năng thanh toán, lạm dụng do không muốn thanh toán và sử dụng trái phép bởi bên thứ ba.