Cột mốc quan trọng

Năm 2012 là một cột mốc quan trọng cho sự hợp tác thành công lâu đời giữa công ty Thụy Sĩ và SSI SCHAEFER. Phần mềm quản lý kho đã được tiêu chuẩn hóa tại nhiều địa điểm đã sử dụng phần mềm hậu cần WAMAS®, phần mềm đã được cập nhật toàn diện. Nhiều địa điểm khác đã được kết nối với WAMAS® lần đầu tiên trong suốt quá trình đưa mọi thứ cập nhật và chuẩn hóa phần mềm.