Hệ thống kệ đỡ pallet

Công nghiệp 4.0

Tác động của Công nghiệp 4.0 lên ngành intralogistics

Nói đơn giản, Công nghiệp 4.0 chính là việc tối ưu hóa toàn bộ chuỗi giá trị trong vòng đời của một sản phẩm qua số hóa và kết nối mạng. Sản phẩm tích hợp đại diện cho cốt lõi của quá trình phát triển này. Sản phẩm này chứa kiến thức, liên lạc với máy móc, công cụ và con người cũng như tự động xác định lộ trình lý tưởng thông qua quy trình sản xuất bằng cách tính đến trục trặc hệ thống, lên kế hoạch các ưu tiên, tiêu thụ năng lượng, v.v.

Công nghiệp 4.0 là phản hồi trước áp lực chi phí và đổi mới tăng dần phát sinh từ nhu cầu ngày một cao của khách hàng về giải pháp cá nhân. Các công ty sản xuất hiện phải cung cấp cho khách hàng thông tin chi tiết về quy trình sản xuất. Các khách hàng này muốn biết chính xác sản phẩm bắt nguồn từ lô hàng nào, vật liệu được sử dụng cùng với cách xử lý và thử nghiệm. Để đáp ứng các yêu cầu này, cơ sở sản xuất lý tưởng phải có khả năng thu thập mọi dữ liệu phù hợp và phân tích dữ liệu đó tự động.

Tuy nhiên, chính xác thì Công nghiệp 4.0 có ý nghĩa thế nào với intralogistics? Sự phát triển nhanh chóng của Internet đặt nền tảng cho Công nghiệp 4.0. Các sản phẩm đổi mới như điện toán đám mây (cung cấp cơ sở hạ tầng CNTT và các dịch vụ như lưu trữ, công suất xử lý hoặc phần mềm ứng dụng dưới dạng dịch vụ qua Internet), dữ liệu lớn (số lượng dữ liệu thô lớn và phức tạp từ các nguồn đa dạng) và 'Internet vạn vật' (liên kết nối tăng dần giữa các thiết bị, cảm biến, v.v. qua mạng IP) đều là các khía cạnh quan trọng của quá trình phát triển này. Từ khóa cho intralogistics là Logistics thông minh.

Khách hàng hiện muốn có khả năng truy cập kho hàng từ bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, cũng như thu thập thông tin về khả năng sẵn sàng. Do đó, tốc độ, sự chính xác, độ linh hoạt và khả năng sẵn sàng đã trở thành các yếu tố cạnh tranh quan trọng đối với các công ty logistics. Tình huống này yêu cầu sự minh bạch trong mọi bước của quá trình. Ranh giới giữa thế giới thực và thế giới ảo đang trở nên ngày một nhạt nhòa. Một trình tự logic là nhu cầu về mạng lưới giữa vận hành doanh nghiệp và kho hàng.

TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHIỆP 4.0 LÊN NGÀNH INTRALOGISTICS

Tuy nhiên, kết nối mạng vẫn tiếp tục. Rob Schmit, Corporate Strategy Consultant của SSI SCHAEFER Automation GmbH, mô tả một ví dụ: "Một gói hàng rời khỏi kho hàng cũng chứa tất cả thông tin cần thiết: sức chứa, tình trạng, đích đến, xuất xứ, v.v. Thông tin này chi tiết đến nỗi gói hàng có thể dễ dàng cho bên phân phối biết nơi cần dỡ trên tuyến đường và nơi phù hợp nhất để chất hàng".

Điều này có nghĩa là cần trao đổi dữ liệu giữa các công ty. Tuy nhiên, trước hết ta cần vượt qua một số rào cản. Rào cản lớn nhất là thiếu sự chuẩn hóa và bảo mật dữ liệu.

Thilo Jörgl, Chủ biên của tạp chí thương mại Logistik heute giải thích: "Cần trao đổi dữ liệu giữa các công ty khác nhau trong toàn bộ chuỗi giá trị". "Các công ty cung cấp hệ thống kín cho intralogistics sẽ gặp phải vấn đề vì họ tăng độ khó của hoặc thậm chí là ngăn cấm hình thức trao đổi dữ liệu này".

Hệ thống chuẩn hóa hoàn toàn cần thiết trong thời đại Công nghiệp 4.0. Rob Schmit quả quyết rằng: "Thị trường sẽ sớm đòi hỏi các tiêu chuẩn mở". "Tuy nhiên, vấn đề về bảo mật dữ liệu hiện vẫn chưa được giải quyết. Đó là lý do đây cần phải là một tiêu chuẩn dùng chung."

Các công ty và chính phủ đã khởi chạy các sáng kiến để giải quyết vấn đề này. Về dữ liệu, điều này có nghĩa là dữ liệu không còn được lưu trữ trên máy chủ có tính bảo mật cao của công ty mà là trên đám mây, một thành phần chính khác của Công nghiệp 4.0.

Dữ liệu cũng đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong intralogistics. Dữ liệu lớn cũng giống như tên, với số lượng lớn được tạo ra từ các cảm biến tích hợp vào máy móc và hệ thống, theo thông tin xử lý và rút từ vô số nguồn khác. Tuy nhiên, đây chính là vấn đề. Sven Göhring, Giám đốc kỹ thuật tại KNV Logistik GmbH cho biết:"Chìa khóa nằm ở việc tìm và theo dõi dữ liệu hữu ích trong khối lượng thông tin này. Dữ liệu nào quan trọng và tôi cần gì?". "Ví dụ: dữ liệu này quan trọng đối với bảo dưỡng dự phòng”.

Mục tiêu là sử dụng hiệu quả dữ liệu lớn. Cần thay thế cấu trúc phân cấp của sản xuất truyền thống bằng tích hợp dữ liệu theo chiều ngang và dọc bao quát tất cả các quy trình trong chuỗi sản xuất. Điều này có nghĩa là dữ liệu không chỉ được sử dụng trong sản xuất nữa. Thay vào đó, các lĩnh vực khác của công ty cũng sử dụng thông tin này. Cung cấp tất cả dữ liệu chính theo thời gian thực trong khía cạnh xác định của Công nghiệp 4.0. Mọi lĩnh vực của công ty đều lấy thông tin từ cùng nguồn.

Tuy nhiên, việc này yêu cầu tất cả hệ thống trong công ty có thể liên lạc đúng cách với nhau. "Hiện tại, các hệ thống vẫn thường không thể liên lạc với nhau" - Schmit nhấn mạnh. "Đó là lý do giao diện mở quan trọng đến vậy. Nếu không có hoạt động liên lạc liên tục và toàn diện trong số máy móc và con người, intralogistics sẽ không thể hưởng lợi từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư".  

Các công ty logistics tiếp tục bám sát phương thức tiếp cận cứng nhắc và tương đối một chiều đối với hoạt động lưu kho và giao hàng sẽ gặp phải khó khăn lớn với sự cạnh tranh còn lại trong tương lai gần. Nhiều công ty đã sử dụng hệ thống vận chuyển bán tự động hay thậm chí là hoàn toàn tự động. Câu hỏi cho các công ty logistics là cần thực hiện các bước nào để bắt kịp sự phát triển.

Trong tương lai, kết nối mạng giữa dữ liệu và logistics vận chuyển sẽ đóng vai trò quan trọng. Cụ thể, 'Internet vạn vật' sẽ dẫn đến sự ra đời của loại xe thông minh, tự động tạo ra các giải pháp logistics linh hoạt tự động mà ngày nay chúng ta khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu một người xem xét sự phát triển này từ khía cạnh thương mai điện tử, trong đó quá trình sản xuất tăng liên tục bao gồm việc vận chuyển ngay cả những lô hàng có kích thước nhỏ nhất, thì cơ sở sản xuất cuối cùng sẽ không thể vận hành nếu thiếu logistics vận chuyển linh hoạt, được tích hợp. Vì lẽ đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (từ khóa 'Nhà máy thông minh') chỉ có thể thành công nếu hệ thống logistics có thể cung cấp vật liệu thô, sản phẩm sơ bộ và mặt hàng thành phẩm với đích đến chính xác bằng các quy trình tự động.

Tuy nhiên, những kết luận này chưa có được sự chấp nhận chung trong ngành công nghiệp logistics. Thilo Jörgl nhận định: "Các công ty cỡ vừa vẫn khá bảo thủ về các vấn đề này. Nhiều công ty cỡ vừa đang chờ đợi hành động của các công ty lớn. Sau đó, họ sẽ làm theo trong vài năm và vài thập kỷ tới". Tuy nhiên, đây là một chiến lược kém trong thời điểm quá trình số hóa đang phát triển với tốc độ vượt bậc. “Ngay cả các công ty nhỏ hơn có thể đã triển khai các khía cạnh như bảo dưỡng dự phòng."

Rob Schmit từ SSI SCHAEFERs cũng nhấn mạnh cùng quan điểm: "Một cỗ máy hoặc hệ thống hiện đại thường bao gồm tất cả các tính năng cần thiết. Do đó, mọi công ty đã sở hữu nền tảng cho Công nghiệp 4.0 bất kể quy mô."

Chúng tôi làm thế nào để giúp bạn