Bán lẻ thực phẩm

Chúng tôi hỗ trợ bạn với các hệ thống mô-đun, có thể tăng quy mô và mở rộng riêng cho ngành công nghiệp thực phẩm. Các giải pháp này cải thiện hiệu quả của quy trình logistics một cách bền vững.

CHI TIẾT

Food Retail Case Studies

Solutions to suit your taste.

Pallet racking system

Case Study EDEKA, Germany

Không có sẵn

PRODUCTS, MODULES AND SOFTWARE FOR THE FOOD RETAIL SECTOR

SSI SCHAEFER supports you with its modular, scalable and individually expandable systems for the food industry. These solutions sustainably improve the efficiency of your logistics processes.

haribo_grafschaft_2018_11.tif

Kho hàng trên cao

Shuttle System Cuby with up to 36 storage levels

Thùng chứa chuẩn châu Âu

Máy móc lưu kho và hệ thống chuyên chở

Case Picking

Schäfer Case Picking (SCP)

Customer Service & Support 4.0

Chuyên chở và vận chuyển

Phương tiện tự dẫn hướng (AGV)

Software Solutions for your logistics

WAMAS®

IT Control Center

KPI và bảng điều khiển

TẢI VỀ

The right solution for every industry. SSI SCHAEFER’s expertise combines specific know-how with extensive experience to deliver tailored solutions.

Chuyên gia cho mọi lĩnh vực

Chuyên môn của SSI SCHAEFER: bí quyết chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các giải pháp tùy chỉnh.

1.3 MB

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN