Thương mại điện tử

Cập nhật số 35

Hoạt động xử lý nguyên liệu là xương sống của nhiều ngành, vì vậy, chúng tôi đảm bảo các công ty có thể hoạt động mọi lúc, mọi nơi. Động lực chính thúc đẩy sự phát triển tích cực này chính là vai trò ngày càng quan trọng của thương mại điện tử. Bên cạnh đó là nhu cầu muốn có các giải pháp riêng lẻ, nhanh chóng và bền vững của khách hàng, kéo theo sức ép phải thể hiện làm sao để khách hàng hoạt động hiệu quả hơn.

Tiêu chí của thế kỷ 21 không chỉ còn là "cao hơn, nhanh hơn, xa hơn". Tính bền vững đang trở thành yếu tố then chốt của kế hoạch tổng thể hướng tới thành công trong tương lai. Đó là lý do SSI SCHAEFER đang phát triển các giải pháp phù hợp cùng với khách hàng và dành cho khách hàng, dựa trên mối quan hệ hợp tác chủ động và cam kết cùng nhau đạt được mục tiêu này.

Thương mại điện tử, sự bền vững, số hoá và tự động

Những yếu tố chính trong logistics ngày nay xác định những điểm nổi bật của Cập nhật Số 35

challenge of online shopping.jpg

Thương mại điện tử và mô hình đa kênh

website_header_agv.jpg

Tự động hóa kết hợp quy trình thủ công và ngược lại

Customer Service & Support

Số hóa trong hoạt động dịch vụ khách hàng

Thương mại điện tử

Cập nhật số 35: Tóm tắt nhanh nội dung

Không có sẵn

SSI SCHAEFER với vai trò nhà cung cấp thành phần intralogistics

Tự động hóa tích hợp kinh doanh

Trong lĩnh vực tự động hóa tích hợp kinh doanh, SSI SCHAEFER áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên sản phẩm để cung ứng cho thị trường. Công việc hằng ngày của chúng tôi là cung cấp các thành phần intralogistics cho chủ thầu. Arnold Lanz, Phó chủ tịch Hub Development & Integrator Business, sẽ giải thích về cách thức hoạt động của lĩnh vực kinh doanh này và vai trò của SSI SCHAEFER.
ĐỌC BÀI PHỎNG VẤN
arnold_lanz.jpg

Các đơn đặt hàng mới nhất

Aerial vue of Galexis AG in Niederbipp

Mở rộng Intralogistics tại Galexis với Đối tác lâu dài - SSI SCHAEFER

Thương mại điện tử

SHOP APOTHEKE EUROPE uỷ thác SSI Schäfer thực hiện giải pháp tự động hoá

3D_Depiction_EDEKA_Gochsheim.jpg

Tập Đoàn EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen uỷ thác cho SSI SCHAEFER

la_costena_3d-depiction.tif

SSI SCHAEFER và La Costeña®: Phá vỡ mô hình logistics

Vertical Lift Module LogiMat®

Koenig & Bauer đặt hàng Mô-đun nâng thẳng đứng SSI LOGIMAT® từ SSI SCHAEFER

Không có sẵn

Còn nhiều nội dung để bạn khám phá. Đọc các số trước của chúng tôi.

ssi_schaefer_logimat_2020_header.jpg

Tap chí cập nhật của chúng tôi có rất nhiều chủ đề thú vị

Hiểu biết sâu sắc và nền tảng về thế giới của dòng vật liệu nội bộ và trình bày các ý tưởng định hướng tương lai và các giải pháp dự án thực tế trong xu hướng thị trường kỹ thuật cũng như các bài báo và phỏng vấn.
CHI TIẾT
Chúng tôi làm thế nào để giúp bạn