Sản phẩm phần mềm

Bất kể bạn sử dụng WAMAS®, WAMAS® GO! hay SAP EWM, các sản phẩm phần mềm từ SSI SCHAEFER cung cấp cho bạn cái nhìn minh bạch và các chức năng kiểm soát. Các hệ thống này được thiết kế để thỏa mãn toàn bộ các yêu cầu logistics của bạn và tối ưu hóa việc tương thích với các quy trình logistics.

CHI TIẾT
Software Solutions for your logistics

WAMAS®

Warehouse Software Solutions

WAMAS® GO!

wamas_labor_management.jpg

WAMAS® LRM

SAP EWM implemented by IT experts: customized and from a single source

QUẢN LÍ MỞ RỘNG KHO LƯU TRỮ SAP

wamas_smartwatchpicking.jpg

Smart Watch Picking

Không có sẵn

TẢI VỀ

The right solution for every industry. SSI SCHAEFER’s expertise combines specific know-how with extensive experience to deliver tailored solutions.

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The expertise of SSI SCHAEFER: specialist know-how and many years of experience in producing customised solutions.

1.1 MB

Hình ảnh Tài liệu CNTT. Phần mềm hiệu suất cao, khả năng mở rộng cho DN của bạn

Hình ảnh Tài liệu CNTT. Phần mềm hiệu suất cao, khả năng mở rộng cho doanh nghiệp của bạn. Giải pháp thông minh cho những thách thức intralogistics của ngày hôm nay và ngày mai. 

859.1 KB

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]