Highlight image for market sector Retail & Wholesale

Sản phẩm

Intralogistics gắn liền với các thử thách đa dạng bao gồm lưu kho, chuyên chở và vận chuyển, bốc xếp và xử lý hàng. SSI SCHAEFER cung cấp cho bạn các sản phẩm, giải pháp và hệ thống tùy chỉnh giúp bạn quản lý hiệu quả hàng hóa lưu kho và vận chuyển của mình.

CHI TIẾT
Case Study KNV

Sản phẩm

Lưu kho

Container and Carton Conveyor System

Sản phẩm

Chuyên chở và vận chuyển

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Sản phẩm

Chọn hàng

Material Handling for bins, totes and containers

Sản phẩm

Xử lý (di chuyển)

Work Station

Sản phẩm

Trạm Làm việc

Không có sẵn

TẢI VỀ CATALOG TỔNG QUÁT

br_general_catalog_complete_version_en.pdf

null

31.8 MB

br_general_catalog_chapter_a_bins_en.pdf

null

5.4 MB

Modular shelving systems for every application

Modular shelving systems for every application

7.9 MB

Hệ thống Kệ Longspan

Hệ thống kệ Longspan dễ dàng xử lý các nhu cầu công ty của bạn.

2.4 MB

Danh mục cho Hệ thống Kệ chứa Pallet

Một hệ thống xếp chồng với tính linh hoạt vô hạn.

4.2 MB

Hệ thống kệ tay đỡ

Hệ thống kệ tay đỡ

3.2 MB

Tầng lửng và nền tảng

Đề ra các giai đoạn để tối ưu hoá việc sử dụng không gian nhà kho.

4.0 MB

Hệ thống kệ lưu trữ trực tuyến / trực tiếp

Khái niệm dàn động tối ưu cho mọi hệ thống vận chuyển.

4.5 MB

br_general_catalog_chapter_h_semi-automated_solutions_en.pdf

null

1.4 MB

Hệ thống Logistics

Giới thiệu về SSI SCHAEFER: Với một loạt các sản phẩm định hướng thị trường, chúng tôi tạo ra các giải pháp logistics phù hợp với từng công ty.

2.3 MB

Phụ lục

Các giải pháp hiện đại, đầy đủ cho chất thải và thu gom tái chế.

705.7 KB
Chúng tôi làm thế nào để giúp bạn