Roller Converyors

Hệ thống chuyên chở thùng chứa con lăn

Tích hợp hệ thống chuyên chở thùng chứa trên bánh lăn của SSI SCHAEFER để nâng cao hiệu quả của toàn bộ hệ thống. Đây là giải pháp lý tưởng cho lưu kho và vận chuyển thùng chứa có bánh lăn.

Bạn được lợi từ công suất khối lượng nâng cao đáng kể. Hệ thống chuyên chở cho thùng chứa có bánh lăn đặc biệt quan trọng khi được kết nối với hệ thống lưu kho tự động sử dụng công nghệ đóng gói và phân loại như hệ thống Bốc xếp thùng hàng Schäfer (SCP). Sử dụng hệ thống chuyên chở thùng chứa có bánh lăn từ SSI SCHAEFER cùng với quá trình tải hoặc đóng gói trực tiếp và tự động sẽ loại bỏ nhu cầu về hoạt động bổ sung.

Thiết kế hệ thống tùy chỉnh
Đối với tất cả sản phẩm của hệ thống chuyên chở, SSI SCHAEFER đặt giá trị lớn vào việc kiểm tra chất lượng và tính tương thích cao nhất của các bộ phận hệ thống chuyên chở thùng chứa trên bánh lăn. Vì đây là cách duy nhất để đạt được quy trình hoạt động trơn tru và có hiệu quả trong toàn bộ hệ thống. Các bộ phận của hệ thống chuyên chở và phụ kiện mở rộng của SSI SCHAEFER cung cấp cho bạn hệ thống được thiết kế theo yêu cầu riêng.

HỆ THỐNG CHUYÊN CHỞ THÙNG CHỨA TRÊN BÁNH LĂN MANG LẠI KHẢ NĂNG TỰ ĐỘNG HÓA CAO CHO CÔNG SUẤT KHỐI LƯỢNG CAO

  • Trạm nâng ít nhu cầu bảo dưỡng

  • Công suất tải lên tới 300 kg (bao gồm thùng chứa trên bánh lăn)

  • Vận chuyển sản phẩm nhẹ nhàng qua việc sử dụng đai có răng cưa

  • Sản xuất tại chỗ đảm bảo chất lượng cao ổn định

  • Dễ lắp đặt, dễ bảo dưỡng

  • Phát triển và cập nhật các bộ phận liên tục

  • Nhiệt độ trong khoảng từ -28° đến +45°C (không ngưng tụ)

Chúng tôi làm thế nào để giúp bạn