Sơ lược về lợi ích

 • Cấu hình hỗ trợ đặc biệt cho băng chuyền dây xích và có bánh lăn

 • Thiết kế cấu hình cho phép bố trí theo mô-đun

 • Vận chuyển sản phẩm nhẹ nhàng

 • Kết nối kẹp cho phép gắn các bộ phận quan trọng

 • Các thành phần thiết kế có thể thích ứng và hoạt động với phạm vi phương tiện chứa tải đa dạng

 • Băng chuyền dây xích và có bánh lăn có sẵn với độ dài tùy chỉnh

 • Kết nối tự động với kho hàng trên cao

 • Tất cả các thành phần cấu tạo có thiết kế dễ bảo dưỡng (giảm chi phí vận hành)

 • Mỗi hệ thống có chất lượng cao và niên hạn sử dụng dài

 • Lắp đặt sẵn và đi dây tại cơ sở sản xuất của SSI SCHAEFER

 • Thay thế nhanh chóng và dễ dàng các bánh lăn hỗ trợ với điều khiển tiếp tuyến

 • Phát triển và cập nhật các bộ phận liên tục

 • Có thể sử dụng các bộ phận của băng chuyền pallet ở nhiệt độ từ -28°C đến +45°C

[---Error_NoJavascript---]