Warehouse machine Schäfer Lift&Run in combination with channel storage system

Hệ thống điều khiển thông minh

Phần mềm logistics WAMAS® từ SSI SCHAEFER kiểm soát các quy trình trong hệ thống SLR. Điều này bao gồm đăng ký hàng hóa đến và hàng hóa đi cùng với kiểm tra tải và quản lý tồn kho cũng như không gian lưu kho. Thêm vào đó, hệ thống kiểm soát cũng quản lý luồng vật liệu và vận chuyển trong công ty. Nhờ sự tương thích về giao diện, hệ thống của chúng tôi cũng có thể kết nối dễ dàng với hệ thống ERP của riêng bạn.

[---Error_NoJavascript---]