Longspan racking system

Kệ Trung tải

Lưu trữ hiệu quả các hàng hoá cồng kềnh

Lưu trữ và chọn hàng đang ngày càng trở nên phức tạp do sự phát sinh đa dạng các mặt hàng. Kệ Trung tải của SSI SCHAEFER là một giải pháp lý tưởng khi mà không có yêu cầu về trọng lượng tải lớn của pallet. Kệ Trung tải của SSI SCHAEFER có thể dễ dàng định hình theo yêu cầu cụ thể của bạn. Kệ tối ưu hoá hệ thống lưu trữ, cung cấp nhiều không gian lưu trữ trong khuôn khổ nhà kho nhỏ. Do hệ thống kệ có thể mở rộng không gian, kệ Trung tải được khuyến khích để lưu trữ hàng hoá cồng kềnh. 

Nhiều thiết kế cho các yêu cầu đa dạng

Hệ thống kệ Trung tải của SSI SCHAEFER đáp ứng các yêu cầu về hàng hoá lưu trữ, vị trí và không gian. Cấu trúc khung với các cấu hình hỗ trợ với bốn độ cao và bốn độ sâu cùng với ba loại thanh ngang khác nhau với bốn độ dài cho phép bạn tự do định cấu hình các trường giá đỡ. Các thành phần được tiêu chuẩn hoá cho phép xây dựng đa cấp độ cùng với các nền tảng giá đỡ.

KỆ TRUNG TẢI CUNG CẤP KHÔNG GIAN MỞ RỘNG ĐỂ LƯU TRỮ HÀNG HOÁ CỒNG KỀNH

  • Lưu trữ hiệu quả các hàng hoá cồng kềnh

  • Tối ưu hoá hệ thống lưu trữ

  • Mở rộng không gian lưu trữ trong khuôn khổ nhà kho nhỏ

  • Tải trọng cao lên đến 3,500 kg một khung

  • Hệ thống thiết kế: 4 độ cao, 4 độ sâu, độ cao xây dựng khác nhau

  • Hệ thống giá đỡ nhiều cấp độ với nền tảng giá đỡ có sẵn khi khách hàng yêu cầu 

  • Khoảng cách bước lỗ là 50:50 mm hoặc 53:53 mm

  • Một loạt các phụ kiện

Chúng tôi làm thế nào để giúp bạn