Thùng chứa chuẩn châu Âu

SSI SCHAEFER tạo đơn hàng trong nhà kho của bạn! Từ các loại thùng có thể xếp chồng vững chắc cho đến các thiết kế thùng và hệ thống tải mini cho các máy móc và hệ thống chuyên chở phức tạp dành cho thùng chứa, thùng các-tông và khay: SSI SCHAEFER cung cấp cho bạn giải pháp được thiết kế riêng sử dụng thùng chứa chuẩn châu Âu (KLT).

CHI TIẾT

Container Systems by SSI SCHÄFER

Thùng chứa chuẩn châu Âu

Hệ thống thùng chứa

Palettisation of filled workpiece carrier

Thùng chứa chuẩn châu Âu

Đóng gói bằng máy

Modular shelving

Thùng chứa chuẩn châu Âu

Small Parts Store

Shuttle System Cuby with up to 36 storage levels

Thùng chứa chuẩn châu Âu

Máy móc lưu kho và hệ thống chuyên chở

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN