Hệ thống thùng chứa

Các loại thùng và hộp chứa đa dạng cho việc lưu kho, nhận hàng và vận chuyển từ SSI SCHAEFER có hơn 2.000 loại khác nhau về cả thiết kế và kích thước. Bạn có thể tìm thấy loại thùng phù hợp cho mọi nhu cầu của mình, bất kể là bộ phận điện, phụ kiện ô tô, mục hàng vận chuyển, thực phẩm hay sách.

CHI TIẾT
Conveyor technology for totes

Thùng chứa có thể xếp chồng theo kích thước chuẩn châu Âu

Trays with partition

Khay

Stackable containers

Thùng gấp

Nest container

Thùng chứa lồng nhau

Modular Shelving Systems

Thùng chứa mở vách trước

Stackable containers

Hộp vận chuyển có thể xếp chồng

Shelf bins

Thùng phân loại

LMB containers on a tray for vertical lift module LogiMat®

Thùng chứa đặc biệt cho hệ thống nâng lưu kho

Custom containers

Thùng chứa đặc biệt

Workstation with semi-open fronted containers with touch panel and pick-by-light

Thùng chứa làm từ thép tấm

R-KLT container with ESD safe EPP foam insert

Thùng chứa châu Âu

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN