Custom containers

Thùng chứa đặc biệt

Thùng chứa với kích thước đặc biệt dành cho các sản phẩm độc đáo


Các thành phần hoặc sản phẩm đặc biệt thường không vừa các thùng có kích thước châu Âu tiêu chuẩn. Các sản phẩm này hoặc là quá lớn hoặc là quá nhỏ. Thùng chứa cắt và hàn của SSI SCHAEFER cung cấp giải pháp hoàn toàn phù hợp. Bất kể hình dạng và kích thước sản phẩm, chúng tôi chế tạo loại thùng phù hợp nhất dành cho bạn.
Tùy theo kích thước cụ thể, các bộ phận của thùng có thể được loại bỏ khỏi thiết kế thùng cơ bản hoặc nhiều thùng chứa có thể được hàn gương để tạo ra thùng mới. Các thùng này được sản xuất từ polypropylene, hoặc polyethylene. Tùy theo yêu cầu, các loại thùng này có thể được làm từ vật liệu dẫn điện để phóng điện.

Hệ thống thùng chứa hàn vững chắc
Khi sử dụng cho mục đích thông thường, các thùng hàn có độ bền ngang với thùng chứa SSI SCHAEFER tiêu chuẩn. Mối hàn có độ bền tương đương 90% độ bền vật liệu ban đầu của thùng chứa. Tương tự với các loại thùng làm từ ESD. Mặc dù có mối hàn, các thùng này vẫn đảm bảo độ vững chắc, có thể xếp chồng, có khả năng tương thích với việc xử lý tự động và độ bền cao.
Việc thiết kế, kỹ thuật và công tác cố định cho thùng chứa đòi hỏi sự chú ý đặc biệt. Chúng tôi sẵn lòng tư vấn cho bạn về các lựa chọn và kích thước. Công nghệ sản xuất cơ động của SSI SCHAEFER cho phép việc chế tạo các loại thùng đặc biệt theo chuỗi nhỏ với số lượng tối thiểu từ 50 hộp đến 100 thùng hoặc khung. Bộ phận tạo mẫu nội bộ của chúng tôi có thể chế tạo các mẫu cho việc thử nghiệm thực tế.

Sơ lược về lợi ích:

  • Việc sản xuất thùng chứa được thiết kế riêng theo yêu cầu của bạn

  • Được chế tạo từ polypropylene, polyethylene, hoặc vật liệu dẫn diện (ESD)

  • Thùng bền và chắc bất kể có mối hàn

  • Hỗ trợ toàn diện

Chúng tôi làm thế nào để giúp bạn