Hệ thống tải mini

Tạo đơn hàng trong nhà kho của bạn. SSI SCHAEFER cung cấp phạm vi sản phẩm hệ thống giá đỡ đa dạng dành cho các linh kiện nhỏ từ giá cố định cho đến phân giai đoạn và lưu kho săm tối ưu. Mọi hệ thống được định cấu hình tối ưu để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn.

CHI TIẾT
Modular shelving R 3000, Mezzanine, C-KLT containers, carrier Hellmann

Giá đỡ cố định

Mobile shelving for light loads

Kệ đỡ tải nhẹ lưu động với công nghệ RFID

Modular Shelving System

Giá đỡ lưu động cho lượng hàng vừa và nhẹ

Mobile shelf for tires

Kho lưu săm với hệ thống giá đỡ lưu động EMX

Vertical Storage Lift LogiMat SLL

Hệ thống tải mini tự động (AMS)

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN