Sản phẩm

Sản phẩm và giải pháp hiệu quả cho các thách thức về intralogistics

Giao hàng cùng ngày, giao hàng thân thiện với cửa hàng, thương mại điện tử, tiếp thị đa kênh và cung ứng sản xuất hiệu quả đang khiến intralogistics hiện đại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Các sản phẩm và quy trình được thiết kế để tăng tính hiệu quả cung cấp các phương tiện tốt nhất để vượt qua các khó khăn này.

SSI SCHAEFER có câu trả lời cho các yêu cầu lưu kho, chuyên chở và vận chuyển, bốc xếp và xử lý hàng hóa của bạn. Sản phẩm, giải pháp, và hệ thống tùy chỉnh giúp bạn quản lý hiệu quả hàng hóa của mình trong quá trình lưu kho và vận chuyển trong kho hàng hoặc trung tâm phân phối.

Điểm đến duy nhất của bạn cho giải pháp hoàn chỉnh giúp nâng cao hiệu quả

SSI SCHAEFER có các dòng sản phẩm và giải pháp phong phú bao gồm toàn bộ luồng vật liệu nội bộ. Các sản phẩm này là nền tảng cho những giải pháp được phát triển đặc biệt nhằm đáp ứng chính xác các yêu cầu của bạn. Sản phẩm của chúng tôi luôn tập trung vào giải pháp tổng thể.

SSI SCHAEFER cung cấp hệ thống hoàn chỉnh mang đặc điểm sản xuất chuyên sâu. Khách hàng của chúng tôi được lợi từ việc mọi bộ phận của hệ thống đều được chúng tôi sản xuất trong nội bộ Tập đoàn SSI SCHAEFER. Việc phối hợp và tính tương thích giữa các bộ phận đóng vai trò vô cùng quan trọng. SSI SCHAEFER giúp bạn giữ vững tính cạnh tranh để luôn dẫn trước đối thủ.

EFFICIENT PRODUCTS AND SOLUTIONS FOR YOUR INTRALOGISTICS CHALLENGES

SSI SCHAEFER has the answers for your storage, conveying and transporting, picking and handling requirements. Customized products, solutions and systems enable you to efficiently organize your goods for storage and transport within your warehouse or distribution center.

Products Gallery

SSI SCHAEFER has the answers for your storage, conveying and transporting, picking and handling requirements. Customized products, solutions and systems enable you to efficiently organize your goods for storage and transport within your warehouse or distribution center.

Case Study KNV

Sản phẩm

Lưu kho

regalsysteme_foerdertechnik.tif

Sản phẩm

Chuyên chở và vận chuyển

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Sản phẩm

Bốc xếp

Material Handling for bins, totes and containers

Sản phẩm

Xử lý (di chuyển)

Work Station

Sản phẩm

Hệ thống trạm làm việc

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]