Các ngành công nghiệp

Những đòi hỏi tăng dần đối với intralogistics chỉ có thể được đáp ứng thông qua quy trình hiệu quả và mức độ tự động hóa được thiết kế cụ thể. SSI SCHAEFER có chuyên môn công nghiệp cụ thể và cung cấp cho bạn các giải pháp có thể mở rộng từ một nguồn.

CHI TIẾT

Case Study Stockmann

Các ngành công nghiệp

Thời trang

Industry solutions 4.0

Các ngành công nghiệp

Ngành công nghiệp

CGI Highlight image with high-bay racking, robots and conveying process

Các ngành công nghiệp

Bán lẻ thực phẩm

Market Sector Food & Beverage

Các ngành công nghiệp

Thực phẩm và đồ uống

Healthcare & Cosmetics

Các ngành công nghiệp

Chăm sóc sức khỏe và mỹ phẩm

Material handling industry solutions for retail and wholesale

Các ngành công nghiệp

Bán lẻ và bán buôn

Không có sẵn

TẢI VỀ

The right solution for every industry. SSI SCHAEFER’s expertise combines specific know-how with extensive experience to deliver tailored solutions.

Chuyên gia cho mọi lĩnh vực

Chuyên môn của SSI SCHAEFER: bí quyết chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các giải pháp tùy chỉnh.

1.3 MB

DO YOU HAVE QUESTIONS OR REMARKS?