Healthcare & Cosmetics

CERP Rouen: kho hàng tự động

Khái niệm này được SSI SCHAEFER phát triển cho trung tâm phân phối mới thuộc về nhà bán buôn dược phẩm Pháp CERP Rouen ở Lyon Irigny cung cấp luồng hàng hóa tối ưu. Hệ thống này bao quát các quy trình từ nhận hàng hóa đến tới vận chuyển và xử lý khoảng 16.000 mục hàng và 25.000 đơn hàng mỗi ngày. Khung chữ A là trung tâm của hệ thống bốc xếp đối với các đơn hàng có sản phẩm với tỷ lệ luân chuyển cao. Khung này có 18 mô-đun và 2.052 kênh. Các thành phần khác của giải pháp: hệ thống băng chuyền, hệ thống giá, trạm xử lý hàng hóa đến theo công thái học, hệ thống xử lý, phần mềm WAMAS®.