Healthcare & Cosmetics

CERP Rouen: Automatisering av et lager

Konseptet som SSI SCHÄFER har utviklet for det nye distribusjonssenteret til den franske legemiddelgrossisten CERP Rouen i Lyon, tilbyr en optimert vareflyt fra varemottak til forsendelse av ca. 16000 artikler og 25000 oppdrag per dag. Det mest sentrale elementet for plukking av oppdragene med produkter som omsettes hurtig, er en A-Frame med 18 moduler og 2052 kanaler. Ytterligere løsningsmoduler: Transportørsystemer, reolsystemer, ergonomiske arbeidsstasjoner ved varemottaket, håndteringssystemer, programvare WAMAS®.