Ngành công nghiệp

Giải pháp tích hợp đang trở nên ngày càng quan trọng cho luồng vật liệu từ kho hàng tới nơi sản xuất. SSI SCHAEFER là giải pháp toàn diện của bạn cho mọi thứ từ quy trình thủ công đến bán tự động và hoàn toàn tự động.

CHI TIẾT

Market Sector Industry Case Studies

Integrated material flow solutions for production storage and warehouses.

017_Klingspor_External_View.jpg

Case Study Klingspor

Tugger train

Case Study Brose

Modular shelving

Case Study Karl Storz

Không có sẵn

PRODUCTS, MODULES AND SOFTWARE FOR THE INDUSTRIAL SECTOR

A modular system for storing, conveying, picking, transporting and software.

Modular shelving

Thùng chứa chuẩn châu Âu

Small Parts Store

018_HRL_Exyz_Ret.jpg

Máy móc lưu kho và hệ thống chuyên chở

schwab_pallet_racking.tif

Kệ đỡ pallet

Container Systems by SSI SCHÄFER

Thùng chứa chuẩn châu Âu

Hệ thống thùng chứa

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Sản phẩm

Chọn hàng

Customer Service & Support 4.0

Chuyên chở và vận chuyển

Phương tiện tự dẫn hướng (AGV)

Work Station

Sản phẩm

Trạm Làm việc

Software Solutions for your logistics

WAMAS®

TẢI VỀ

The right solution for every industry.

Chuyên gia cho mọi lĩnh vực

Chuyên môn của SSI SCHAEFER: bí quyết chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các giải pháp tùy chỉnh.

1.3 MB

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN