Industry solutions 4.0

Ngành công nghiệp

Giải pháp tích hợp đang trở nên ngày càng quan trọng cho luồng vật liệu từ kho hàng tới nơi sản xuất. SSI SCHAEFER là giải pháp toàn diện của bạn cho mọi thứ từ quy trình thủ công đến bán tự động và hoàn toàn tự động.

CHI TIẾT

Market Sector Industry Case Studies

Integrated material flow solutions for production storage and warehouses.

017_Klingspor_External_View.jpg

Case Study Klingspor

Tugger train

Case Study Brose

Modular shelving

Case Study Karl Storz

Không có sẵn

PRODUCTS, MODULES AND SOFTWARE FOR THE INDUSTRIAL SECTOR

A modular system for storing, conveying, picking, transporting and software.

Modular shelving

Thùng chứa chuẩn châu Âu

Small Parts Store

018_HRL_Exyz_Ret.jpg

Máy móc lưu kho và hệ thống chuyên chở

Pallet rack with cartons on euro pallets

Kệ đỡ pallet

Container Systems by SSI SCHÄFER

Thùng chứa chuẩn châu Âu

Hệ thống thùng chứa

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Sản phẩm

Chọn hàng

Phương tiện dẫn hướng tự động tại SSI Schaefer

Chuyên chở và vận chuyển

Phương tiện Dẫn hướng Tự động (AGV)

Work Station

Sản phẩm

Trạm Làm việc

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

WAMAS®

TẢI VỀ

The right solution for every industry.

Chuyên gia cho mọi lĩnh vực

Chuyên môn của SSI SCHAEFER: bí quyết chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các giải pháp tùy chỉnh.

1.3 MB
Chúng tôi làm thế nào để giúp bạn
Case Study Stockmann

Các ngành công nghiệp

Thời trang

Industry solutions 4.0

Các ngành công nghiệp

Ngành công nghiệp

Hệ thống kệ đỡ pallet

Các ngành công nghiệp

Bán lẻ thực phẩm

Market Sector Food & Beverage

Các ngành công nghiệp

Thực phẩm và đồ uống

Healthcare & Cosmetics

Các ngành công nghiệp

Chăm sóc sức khỏe và mỹ phẩm

Material handling industry solutions for retail and wholesale

Các ngành công nghiệp

Bán lẻ và bán buôn

Không có sẵn

TẢI VỀ

The right solution for every industry. SSI SCHAEFER’s expertise combines specific know-how with extensive experience to deliver tailored solutions.

Chuyên gia cho mọi lĩnh vực

Chuyên môn của SSI SCHAEFER: bí quyết chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các giải pháp tùy chỉnh.

1.3 MB
Do you have questions or remarks?