Industry solutions 4.0

Industry

For at din produksjon skal løpe knirkefritt

Materialflyten i produksjonsnære lagre krever stadig oftere komplette løsninger, fra manuelle via delautomatiserte og frem til helautomatiserte prosesser.

Råstoffer og produksjonsmateriale tas imot i varemottaket, det mellomlagres, tilpasses og leveres til produksjonsstedet eller montasjearbeidsstasjonen just-in-time eller just-in-sequence. Ferdige produkter må ofte sekvenseres og transporteres til vareutleveringen og forberedes for transport. I tillegg må alle produkter kunne spores ilangs hele leveringskjeden.

   Reolsystemer for kasser og småvarer 

Her spiller IT en sentral rolle. SSI SCHÄFER utvikler den passende løsningen for deg på basis av SAP eller vår programvare WAMAS®. Her tilbyr vi våre kunder det komplette spektrum, alt fra lageradministrasjon og til styring av materialflyt. Ved å visualisere dine KPI’er  i dashboard-løsning utformes optimeringen av ditt anlegg på en både effektiv og enkel måte.

KEEPING YOUR PRODUCTION LINE MOVING

  • Automotivebransjen: Spesielle løsninger for automatisering av produksjons- og montasjeforsyningen just-in-time og just-in-sequence.

  • Den kjemiske industrien: Lagring av råstoffer på paller og transport i forskjellige temperaturområder der påbud og forskrifter må overholdes.

  • Cellulose og papir: Tunge laster, store volumer

  • Elektronikk: Spesielle miljøkrav 

  • Maskinteknikk: Komplekse prosesser og krevende utforming av arbeidsplasser.

Til logistikksenteret i tsjekkiske  Ostrava for Brose-gruppen, som er en av verdens fem største underleverandører til automobilbransjen, utviklet SSI SCHÄFER et innovativt materialflytkonsept for en høydynamisk og sekvensert produktforsyning, som understøttes av et nøyaktig tilpasset SAP EWM system. Ytterligere løsningsmoduler: Høyreollager, automatisk miniload system, transportteknikk, robotteknikk, tralletoganlegg.

Market Sector Industry Case Studies

Integrated material flow solutions for production storage and warehouses.

Automated guided vehicle WEASEL® with carton as load carrier

Case Study Bachmann Forming AG

Tugger train

Case Study Brose

Ingen elementer tilgjengelig

PRODUCTS, MODULES AND SOFTWARE FOR THE INDUSTRIAL SECTOR

A modular system for storing, conveying, picking, transporting and software.

Modular shelving

Lagring af småvarer

Reolsystemer til lagring av småvarer

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Lagerkraner og shuttle-systemer for paller

Pallet rack with cartons on euro pallets

Pallereoler

Container Systems by SSI SCHÄFER

Lagring af småvarer

Lagerkasser

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Produkter

Plukking

Automated guided vehicles

Transportløsninger

Førerløse trucker (AGV)

Work Station

Produkter

Arbeidsstasjoner

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

Logistics Software WAMAS®

LAST NED

The right solution for every industry.

Expertise for Every Sector

The expertise of SSI SCHAEFER: specialist know-how and many years of experience in producing customized solutions.

5.2 MB
Hvordan kan vi hjelpe?