Vietfish Banner
cho đến khi Singapore

Vietfish 2022

Dịch vụ hậu cần ngư nghiệp và nghề nuôi trồng thủy sản của bạn có đủ mạnh không?

Khi nhu cầu của người tiêu dùng làm tăng chi phí hàng hóa dễ hư hỏng một cách bất ngờ, hoạt động hậu cần kho hàng của bạn cần phải được củng cố để ngăn ngừa, giảm thiểu mất mát hàng hóa, hư hỏng giảm hiệu quả. Hãy gặp gỡ các chuyên gia của chúng tôi về vấn đề này tại Vietfish 2022 - Việt Nam, chúng tôi sẽ chia sẻ cách bạn có thể chứng minh hệ thống hậu cần của mình trong tương lai và đạt được hiệu quả cao hơn với diện tích lưu trữ thấp hơn.

Ghi chú trong lịch của bạn:

Ngày: 24, 25, 26 tháng 8 năm 2022

Thời gian: 09:00 - 17:00

Gian hàng: 2205- 2305- 2206- 2306

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đăng ký để tư vấn miễn phí ngay:

Người liên hệ

Allison Kho Head of Marketing APAC & MEA Số điện thoại: +84 28 6268 9333 Thư điện tử: allison.kho@ssi-schaefer.com