Company history SSI SCHÄFER

Lịch sử công ty

Khi Fritz Schäfer sáng lập công ty sản xuất sản phẩm làm từ tấm kim loại vào năm 1937, không ai nghĩ rằng công ty này một ngày nào đó sẽ trở thành nhà cung cấp giải pháp hệ thống logistics và các sản phẩm liên quan hàng đầu thế giới.

CHI TIẾT
News and press

Công ty

Tin tức

events

Công ty

Hội thảo trên Web và Sự kiện

SSI SCHÄFER - Giá trị Công ty

Công ty

giá trị của chúng tôi

Không có sẵn