Marktsektoren: Branchenlösungen für Ihre Supply Chain

TIẾP XÚC

SCHAEFER SYSTEMS INT'L PTE LTD

Phòng 11.04, Tầng 11, Toà Nhà Viettel Tower
285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, HCM, Vietnam

ĐT.:+84/ 28/ 6268 9333
Fax:+84 28 6256 0988

Email: info.vn[at]ssi-schaefer.com

Quản lý: Brian Miles (Giám đốc Khu vực)
Chịu trách nhiệm nội dung: Stefan Junge, Ivy Yau

​​​​​​​(English)

SCHAEFER SYSTEMS INT'L PTE LTD

Unit 04, 11th floor, Viettel Tower,
285 Cach Mang Thang 8 street, 
Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City. 

Telephone :+84/ 28/ 6268 9333
Fax: +84 28 6256 0988


[---Error_NoJavascript---]