Marknadssektorer

KONTAKT I SVERIGE

Malmö
Bronsåldersgatan 9
213 76 Malmö
Sweden
Phone: +46 40 671 52 40
Email: info.se@ssi-schaefer.com
Website: www.ssi-schaefer.com/sv-se

Göteborg
Skårs Led 3
412 63 Göteborg
Sweden
Phone: +46 40 671 52 40
Email: info.se@ssi-schaefer.com


Michael Hillström
VD 
+46 708 94 78 05
michael.hillstrom@ssi-schaefer.com

Anders Jonasson
Internal Sales/ Office Manager
+46 40 671 52 46 
anders.jonasson@ssi-schaefer.com

Malin Ågren
Sales and Marketing Coordinator
+46 790 66 50 95
malin.agren@ssi-schaefer.com

Automation

Hans Ekstöm  
Sales Manager Automation
+46 736 30 43 87
hans.ekstroem@ssi-schaefer.com

Jenny Heinze   
Sales Manager Automation
+46 739 17 12 39
jenny.heinze@ssi-schaefer.com

Ola Tholin
Sales Manager Automation
+46 761 33 24 23
ola.tholin@ssi-schaefer.com

Lagerinredning och Lagerautomater

Lotta Ekselius  
Sales Manager  
+46 766 49 33 49
lotta.ekselius@ssi-schaefer.com

Martin Lettby  
Sales Manager  
+46 721 46 76 14
martin.lettby@ssi-schaefer.com

SSI Schäfer som arbetsgivare

Om oss

Karriär

Nyheter

Om oss

Senaste nytt

events

Om oss

Mässor och evenemang

SSI SCHÄFER - Company Values

Om oss

Våra värderingar

Inga tillgängliga möjligheter

Hur kan vi hjälpa?