Chọn và Lấy hàng

Chọn hàng bán tự động

Chọn hàng theo nguyên tắc hàng hóa-đến-người 

Con người vẫn là yếu tố thiết yếu và kinh tế khi thực hiện nhiều hoạt động chọn hàng. Sử dụng hệ thống chọn hàng bán từ động từ SSI SCHAEFER cho các giải pháp từ hàng hóa-đến-người cho phép bạn nâng cao đáng kể hiệu quả của kho hàng đồng thời cải thiện chất lượng.

Chúng tôi cung cấp cho bạn phạm vi giải pháp theo mô-đun mở rộng: 


Độ linh hoạt cao

Hệ thống khai thác bán tự động từ SSI SCHAEFER có thể tích hợp dễ dàng vào các quy trình cũng như chiến lược hiện có hoặc đã lên kế hoạch. Chúng là giải pháp tối ưu khi được sử dụng với luồng lưu chuyển động, giá kệ và giá đỡ pallet. Hơn nữa, bạn cũng có thể cài đặt nhanh chóng hệ thống này cũng như dễ sử dụng và bảo dưỡng.


Khái niệm ergonomics@work!® 

Tất cả trạm làm việc của SSI SCHAEFER được thiết kế với sự chú trọng rõ ràng vào công thái học. Phương thức này đẩy nhanh sự phát triển của khái niệm ergonomics@work!®. Ví dụ: trình tự di chuyển "từ trên xuống dưới" được thiết kế cẩn thận với giải pháp Trạm Lấy và Chọn hàng giúp công việc ít căng thẳng hơn. Hơn nữa, chúng tôi sử dụng vật liệu tự nhiên, 'thân thiện với làn da' mà vẫn mạnh mẽ giúp tăng hiệu suất của nhân viên.

Các bộ phận phối hợp hoàn hảo 

SSI SCHAEFER cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho tất cả hệ thống chọn hàng bán tự động. Các thành phần bao gồm thùng chứa tới công nghệ và phần mềm quản lý. Kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi đảm bảo bạn nhận được quá trình lắp đặt nhanh và các bộ phận phối hợp hoàn hảo. Chúng tôi sẵn lòng tư vấn cho bạn và hỗ trợ bạn tìm giải pháp chính xác cho các yêu cầu về logistics của bạn.

CHỌN HÀNG THEO NGUYÊN TẮC HÀNG HOÁ-ĐẾN-NGƯỜI

 • Dựa trên nguyên tắc hàng hóa đến con người

 • Chất lượng chọn hàng cao nhất

 • Luồng vật liệu tối ưu

 • Giảm thiểu tần suất lỗi

 • Xử lý sản phẩm nhẹ nhàng nhất

 • Dễ tích hợp vào quy trình chọn hàng hiện có

 • Khả năng mở rộng

 • Cài đặt nhanh

 • Bảo dưỡng dễ dàng

 • Công suất khối lượng cao

 • Trạm làm việc công thái học 

Chọn và Lấy hàng

Advanced Pick Stations

Work Station

ergonomics@work!® (hệ thống trạm làm việc)

Workstation with semi-open fronted containers with touch panel and pick-by-light

E-Pick

Không có sẵn

Chúng tôi làm thế nào để giúp bạn