Chọn hàng bán tự động

Con người vẫn là yếu tố thiết yếu và kinh tế khi thực hiện nhiều hoạt động bốc xếp. Sử dụng hệ thống bốc xếp bán từ động từ SSI SCHAEFER cho các giải pháp từ hàng hóa đến con người cho phép bạn nâng cao đáng kể hiệu quả của kho hàng đồng thời cải thiện chất lượng.

CHI TIẾT
Pick to Tote

Trạm Lấy và Chọn hàng

Work Station

ergonomics@work!® (hệ thống trạm làm việc)

Workstation with semi-open fronted containers with touch panel and pick-by-light

E-Pick

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN