Độ linh hoạt cao

Hệ thống chọn hàng thủ công từ SSI SCHAEFER có thể tích hợp dễ dàng vào các quy trình cũng như chiến lược hiện có hoặc đã lên kế hoạch. Chúng là giải pháp tối ưu khi được sử dụng với kệ lưu chuyển động, kệ tĩnh và giá đỡ pallet Hơn nữa, bạn cũng có thể cài đặt nhanh chóng hệ thống này cũng như dễ sử dụng và bảo dưỡng.