Công nghệ băng chuyền trên cao

Băng chuyền trên cao là biện pháp hiệu quả và nhẹ nhàng nhất để vận chuyển các mặt hàng nhất định. Phạm vi hàng hóa mở rộng ra cả bên ngoài lĩnh vực công nghiệp thời trang, nơi công nghệ này từng được triển khai. SSI SCHAEFER giúp bạn tìm hệ thống băng chuyền tốt nhất cho hàng hóa và cung cấp thiết kế hoàn hảo cho việc bố trí kho hàng.

CHI TIẾT
Fenix_576_Matrixsorter.tif

HỆ THỐNG PHÂN LOẠI TÚI SSI CARRIER

Case Study Stockmann

Công nghệ băng chuyền trên cao

Overhead conveyor technology

SSI Single

SSI Mover

SSI Mover

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN