ssi_carrier_dynamic_buffer_ci.tif

Heng conveyor systemer

Heng conveyor systemer for forskjellige applikasjoner

Visse varer er det mest effektivt og skånsomt å transportere idet de henger. Dette gjelder ikke bare for varer innen motebransjen, men vedrører en hel rekke produkter. Med vårt komplette system av heng conveyor systemer dekker vi alle applikasjoner i de  forskjellige bransjer. Vi hjelper deg med å finne en løsning når det gjelder transportteknikk for dine varer som er optimalt tilpasset planløsningen av ditt lager.

For alle varer som du ønsker å transportere hengende – bekledning, kontorartikler eller leketøy – vi tilbyr passende heng conveyor system av forskjellige typer som er nøyaktig tilpasset dine behov

 • SSI Single

 • SSI Carrier

 • SSI Mover

Omfattende rådgivning

Når en løsning planlegges på basis av heng conveyor system, er det absolutt nødvendig med en profesjonell rådgivning. La oss få hvite hvilke oppgaver det gjelder å løse på ditt lager – våre erfarne konsulenter hjelper deg med glede videre.

HENG CONVEYOR SYSTEMER FOR FORSKJELLIGE APPLIKASJONER

 • Optimal utnyttelse av plassen du har til rådighet ved at takområdet integreres

 • Lette, standardiserte elementer i transportanlegget muliggjør en rask og enkel montering

 • Optimal materialflyt

 • Lettvint vedlikehold, minimale kostnader og tid til opplæring

 • Gode krysskoblingsmuligheter med arbeidsstasjoner

 • Individuelle løsninger

 • Omfattende rådgivning

HENG CONVEYOR TEKNOLOGI GALLERI

Overhead conveyor technology optimizes conveyor space and protects the goods.

023_stockmann_hanging_garments_ci.jpg

SSI Single

Fenix_576_Matrixsorter.tif

Posesorterer SSI Carrier

Ingen elementer tilgjengelig

Hvordan kan vi hjelpe?

HENG CONVEYOR SYSTEMER FOR FORSKJELLIGE APPLIKASJONER

 • Optimal utnyttelse av plassen du har til rådighet ved at takområdet integreres

 • Lette, standardiserte elementer i transportanlegget muliggjør en rask og enkel montering

 • Optimal materialflyt

 • Lettvint vedlikehold, minimale kostnader og tid til opplæring

 • Gode krysskoblingsmuligheter med arbeidsstasjoner

 • Individuelle løsninger

 • Omfattende rådgivning

HENG CONVEYOR TEKNOLOGI GALLERI

Overhead conveyor technology optimizes conveyor space and protects the goods.

OVERHEAD CONVEYOR TECHNOLOGY STOCKMANN

023_stockmann_hanging_garments_ci.jpg

SSI Single

Fenix_576_Matrixsorter.tif

Posesorterer SSI Carrier

Ingen elementer tilgjengelig

DOWNLOADS

Transportbåndbrosjyre

Smarte transportbånd – modulbaserte transportbåndløsninger for alle slags lastbærere som kan optimalisere materialflyten

1.2 MB
Hvordan kan vi hjelpe?