Heng conveyor systemer

Heng conveyor systemer for forskjellige applikasjoner

Visse varer er det mest effektivt og skånsomt å transportere idet de henger. Dette gjelder ikke bare for varer innen motebransjen, men vedrører en hel rekke produkter. Med vårt komplette system av heng conveyor systemer dekker vi alle applikasjoner i de  forskjellige bransjer. Vi hjelper deg med å finne en løsning når det gjelder transportteknikk for dine varer som er optimalt tilpasset planløsningen av ditt lager.

For alle varer som du ønsker å transportere hengende – bekledning, kontorartikler eller leketøy – vi tilbyr passende heng conveyor system av forskjellige typer som er nøyaktig tilpasset dine behov

  • SSI Single

  • SSI Carrier

  • SSI Mover

Omfattende rådgivning

Når en løsning planlegges på basis av heng conveyor system, er det absolutt nødvendig med en profesjonell rådgivning. La oss få hvite hvilke oppgaver det gjelder å løse på ditt lager – våre erfarne konsulenter hjelper deg med glede videre.

HENG CONVEYOR SYSTEMER FOR FORSKJELLIGE APPLIKASJONER

  • Optimal utnyttelse av plassen du har til rådighet ved at takområdet integreres

  • Lette, standardiserte elementer i transportanlegget muliggjør en rask og enkel montering

  • Optimal materialflyt

  • Lettvint vedlikehold, minimale kostnader og tid til opplæring

  • Gode krysskoblingsmuligheter med arbeidsstasjoner

  • Individuelle løsninger

  • Omfattende rådgivning

HENG CONVEYOR TEKNOLOGI GALLERI

Overhead conveyor technology optimizes conveyor space and protects the goods.

Overhead conveyor technology

SSI Single

One single load carrier for accumulating, buffering, distributing and sorting

SSI Carrier

SSI Mover

SSI Mover

Ingen elementer tilgjengelig

HVORDAN KAN VI HJELPE?

[---Error_NoJavascript---]