Lưu kho

Lưu kho có nghĩa là lưu trữ hàng hóa trong một khoảng thời gian giới hạn. SSI SCHAEFER cung cấp cho bạn giải pháp chính xác, bất kể là lưu trữ thùng chứa châu Âu, phương tiện chứa tải cỡ lớn hay pallet. Chúng tôi là nguồn cung cấp duy nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả từ giải pháp cho giá đỡ pallet và thùng cho đến hệ thống tải hàng mini và các máy lấy hàng cơ động hoặc hệ thống chuyên chở.

CHI TIẾT

[---Image_alt---] Pallet Racking [DAM:IMAGE:VI:1179]

Lưu kho

Lưu hàng pallet/phương tiện chở tải cỡ lớn

[---Image_alt---] LTB container- storage and transport container [DAM:IMAGE:EN:1061]

Lưu kho

Thùng chứa chuẩn châu Âu

Mezzanine

Lưu kho

Giá nâng và thiết kế lưu kho

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]