Schäfer Orbiter System

Chức năng

Các lệnh điều khiển cho SSI Orbiter được truyền qua lệnh từ xa. Các quỹ đạo chính nó là đặc biệt dễ dàng hoạt động nhờ vào hiển thị hình ảnh hợp lý và dễ hiểu. Các nút chức năng cho phép người dùng thay đổi kênh radio hoặc xem tình trạng pin, ví dụ. Nó được thiết kế đặc biệt để xử lý các điều kiện đòi hỏi trong kho. Khi đơn hàng đã được hoàn thành, nó sẽ tự động trở lại trạm xuống hàng. 

[---Error_NoJavascript---]